Dasar Privasi

Pengenalan

Medklinn International Sdn Bhd berkomited untuk melindungi privasi anda. Pernyataan ini memperincikan langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi maklumat peribadi anda semasa anda melayari laman web kami. Ini menerangkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, tujuan kami menggunakan maklumat tersebut dan pilihan anda mengenai penggunaan kami terhadap maklumat tersebut. Langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi maklumat peribadi dan dan cara anda dapat menyemak dan membetulkan maklumat peribadi anda juga diliputi di sini. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan maklumat dan amalan penggunaan yang dijelaskan dalam pernyataan privasi ini.

 

Pengumpulan maklumat kami

Maklumat dikumpulkan terus daripada anda. Secara umumnya, anda boleh mengunjungi laman web Medklinn tanpa memasukkan sebarang maklumat peribadi. Pada halaman tertentu, kami mungkin meminta maklumat peribadi anda untuk memberikan perkhidmatan atau melakukan transaksi yang anda minta. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan termasuklah:

  • maklumat hubungan seperti nama, tajuk, nama syarikat / organisasi anda, alamat e-mel, nombor telefon dan faks, dan alamat fizikal;
  • maklumat mengenai syarikat anda, dan fungsi pekerjaan;
  • pilihan pemasaran e-mel anda;
  • maklumat kewangan (termasuklah maklumat kad kredit atau akaun);
  • maklumat seperti kewarganegaraan dan negara tempat tinggal anda yang membolehkan kami menentukan kelayakan anda di bawah peraturan kawalan eksport untuk menerima maklumat mengenai teknologi tertentu;
  • maklumat yang digunakan untuk menyesuaikan dan memudahkan penggunaan laman web kami oleh anda termasuklah maklumat log masuk dan teknikal;
  • pertanyaan dan pesanan untuk produk dan perkhidmatan kami;
  • maklumat yang membantu kami dalam mengenal pasti produk dan perkhidmatan yang paling sesuai dengan keperluan anda;
  • maklumat pendaftaran acara; dan
  • maklum balas daripada anda mengenai laman web kami dan produk dan perkhidmatan kami secara amnya.

 

Anda tidak diperlukan untuk memberikan sebarang maklumat ini, tetapi jika tidak, kami mungkin tidak dapat memberikan anda perkhidmatan yang dipohon atau melengkapkan transaksi anda.

Maklumat dikumpulkan secara automatik. Kami mengumpulkan maklumat mengenai kunjungan anda ke laman web kami termasuklah halaman yang anda lihat, jumlah bait yang dipindahkan, pautan yang anda klik, bahan-bahan yang anda akses dan tindakan-tindakan lain yang diambil dalam laman Medklinn. Di laman web yang anda masuk dengan ID pengguna, kami mungkin menghubungkan maklumat ini dengan identiti anda untuk menentukan minat-minat berpotensi anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Kami juga mengumpulkan maklumat standard tertentu yang dihantar oleh penyemak imbas anda ke setiap laman web yang anda kunjungi seperti alamat Protokol Internet (IP), jenis penyemak imbas serta kemampuan dan bahasa anda, sistem operasi anda, tarikh dan waktu anda mengakses laman web ini, dan laman web dari mana anda telah dipautkan ke laman web kami. Kami tidak memautkan maklumat ini dengan identiti anda.

 

Penggunaan maklumat oleh kami

Perkhidmatan dan transaksi. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan perkhidmatan atau melakukan transaksi yang anda pohon seperti memberikan maklumat mengenai produk-produk Medklinn, mendaftar produk yang dibeli, memproses pesanan produk, menangani tuntutan jaminan, menggantikan manual produk, menjawab permintaan perkhidmatan pelanggan, memudahkan penggunaan laman web kami dan sebagainya. Untuk menawarkan pengalaman yang lebih konsisten dalam interaksi anda dengan Medklinn, maklumat yang dikumpulkan oleh laman web kami mungkin digabungkan dengan maklumat yang kami kumpulkan dengan cara lain.

 

Penambahbaikan laman web. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memperbaiki laman web kami dan produk atau perkhidmatan Medklinn yang berkaitan, atau untuk menjadikan laman web kami lebih mudah digunakan dengan menyingkirkan keperluan untuk anda berulang kali memasukkan maklumat yang sama atau dengan menyesuaikan laman web kami mengikut pilihan atau minat tertentu anda.

Komunikasi. Dengan kebenaran anda, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda yang dikumpulkan melalui laman web kami untuk memberitahu anda mengenai produk atau perkhidmatan yang tersedia di Medklinn. Semasa mengumpulkan maklumat yang mungkin digunakan untuk menghubungi anda mengenai produk dan perkhidmatan kami, kami sentiasa akan memberi anda peluang untuk tidak menerima komunikasi tersebut. Selain itu, setiap komunikasi e-mel yang kami kirimkan merangkumi pautan berhenti langgan yang membolehkan anda menghentikan penghantaran jenis komunikasi tersebut. Sekiranya anda memilih untuk berhenti langgan, kami akan mengeluarkan anda daripada senarai yang berkenaan dalam 10 hari bekerja.

Permohonan Pekerjaan. Berhubung dengan permohonan pekerjaan atau pertanyaan, anda boleh memberi kami maklumat mengenai diri anda seperti resume atau curriculum vitae. Kami mungkin menggunakan maklumat ini di seluruh Medklinn dan anak-anak syarikat dan sekutu terkawalnya untuk tujuan pertimbangan pekerjaan. Kami akan menyimpan maklumat tersebut untuk pertimbangan pada masa hadapan kecuali anda mengarahkan kami untuk tidak melakukan demikian.

 

Penggunaan kuki dan bekon web kami

Kuki adalah fail-fail kecil yang disimpan oleh laman web ke dalam cakera keras anda atau ke memori penyemak imbas anda. Kami mungkin menggunakannya untuk mengesan berapa kali anda mengunjungi laman web ini, untuk mengesan jumlah pelawat ke laman web ini, untuk menentukan dan menganalisis penggunaan laman web oleh pelawat kami (termasuk keberkesanan pengiklanan dalam talian), untuk menyimpan maklumat yang anda berikan seperti pilihan anda, dan untuk menyimpan maklumat teknikal yang berguna untuk interaksi anda dengan laman web kami. Kami mungkin menggunakan kuki sesi (kuki yang dipadamkan ketika sesi penyemak imbas anda berakhir) untuk menyimpan ID pengguna anda, elemen profil pengguna anda, untuk memudahkan pergerakan anda di laman web kami (terutamanya yang berkaitan dengan carian maklumat dan penempatan pesanan) dan maklumat lain yang berguna dalam mentadbir sesi. Anda mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak kuki. Kebanyakan penyemak imbas Internet menerima kuki secara automatik tetapi anda biasanya boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menolak kuki atau untuk memaklumkan anda ketika kuki ditempatkan di komputer anda. Sekiranya anda memilih untuk menolak kuki, anda mungkin tidak dapat sepenuhnya menikmati ciri-ciri laman web Medklinn atau laman web lain yang anda lawati. Laman web kami juga mungkin mengandungi gambar elektronik yang dikenali sebagai bekon web, kadangkala disebut gif piksel tunggal yang membolehkan kami mengira jumlah pengguna yang telah mengunjungi halaman tersebut. Kami mungkin memasukkan bekon web dalam mesej e-mel promosi atau Buletin untuk menentukan sama ada mesej telah dibuka dan ditindaklanjuti.

 

Pendedahan maklumat peribadi anda

Kecuali seperti yang dijelaskan di bawah, maklumat peribadi yang anda berikan kepada Medklinn melalui laman web kami tidak akan dikongsi di luar Medklinn dan anak-anak syarikat dan sekutu terkawalnya tanpa kebenaran anda.

Pendedahan kepada penyedia perkhidmatan. Medklinn berkontrak dengan syarikat lain untuk memberikan perkhidmatan bagi pihak kami seperti hosting laman web, menghantar maklumat, memproses transaksi dan menganalisis laman web kami. Kami menyediakan syarikat-syarikat ini dengan hanya unsur-unsur maklumat peribadi anda yang mereka perlukan untuk menyampaikan perkhidmatan tersebut. Syarikat dan pekerja mereka dilarang menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan lain.

Pendedahan kepada pengedar. Sebagai membalas permintaan yang dibuat oleh anda, kami mungkin akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang mengedar produk kami. Dalam kes tersebut, kami menyediakan syarikat-syarikat ini hanya unsur-unsur maklumat peribadi anda yang mereka perlukan untuk membalas kepada permintaan anda, dan syarikat-syarikat ini dan pekerjanya dilarang menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan lain. Dalam beberapa kes, kami mungkin meminta kebenaran anda untuk berkongsi maklumat anda dengan pengedar untuk tujuan pemasaran selain daripada membalas permintaan anda. Walau bagaimanapun, kami tidak akan berkongsi maklumat anda untuk tujuan pemasaran tersebut melainkan kami telah mendapat persetujuan yang jelas daripada anda untuk melakukan demikian.

Pendedahan berkaitan dengan transaksi. Berkaitan dengan transaksi-transaksi tertentu, kami mungkin mendedahkan beberapa atau semua maklumat peribadi anda kepada institusi kewangan, entiti kerajaan dan syarikat perkapalan atau perkhidmatan pos yang terlibat dalam pemenuhan. Pendedahan berkaitan dengan pengambilalihan atau pelupusan. Keadaan mungkin timbul di mana atas sebab perniagaan strategik atau lain-lain Medklinn memutuskan untuk menjual, membeli, menggabungkan atau menyusun semula perniagaan di beberapa negara. Urus niaga tersebut mungkin melibatkan pendedahan maklumat peribadi kepada calon pembeli atau pembeli sebenar, atau menerimanya daripada penjual. Ia adalah amalan Medklinn untuk mencari perlindungan yang sesuai untuk maklumat mengenai jenis transaksi ini.

Pendedahan atas sebab lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi jika diminta untuk melakukan demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah wajaruntuk mematuhi keperluan undang-undang atau proses undang-undang yang diserahkan kepada kami, untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta kami, atau dalam keadaan mendesak untuk melindungi keselamatan diri mana-mana individu.

 

Keselamatan

Medklinn komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, kami menyimpan maklumat peribadi yang anda berikan pada sistem komputer dengan akses terhad yang terletak di kemudahan-kemudahan di mana aksesnya adalah terhad. Untuk laman-laman yang anda log masuk, ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan keselamatan kata laluan anda dan tidak mendedahkan maklumat ini kepada orang lain. Apabila anda bergerak di sekitar laman web yang anda log masuk, atau dari satu laman web ke laman web lain yang menggunakan mekanisme log masuk yang sama, kami mengesahkan identiti anda dengan menggunakan kuki yang disulitkan yang diletakkan di mesin anda.

 

Menyemak maklumat peribadi anda

Dalam beberapa kes, anda boleh menyemak dan membetulkan maklumat peribadi yang disediakan melalui laman web kami dengan pergi ke halaman di mana anda memberikan maklumat tersebut. Dalam semua keadaan, anda boleh membuat permohonan untuk menyemak dan memperbaiki maklumat peribadi anda yang dikumpulkan melalui laman web kami atau meminta Medklinn untuk berhenti menggunakannya dengan mengisi borang Hubungi Kami. Kami mungkin mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberikan anda akses kepada maklumat peribadi anda. Anda boleh membantu kami untuk mengekalkan ketepatan maklumat anda dengan memaklumkan kami tentang perubahan pada alamat surat-menyurat, nombor telefon, atau alamat e-mel anda.

 

Persetujuan untuk pemindahan antarabangsa maklumat peribadi

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan di laman web kami mungkin dihantar ke Malaysia atau ke negara lain di mana Medklinn atau sekutu, anak syarikat atau ejennya yang menyelenggara kemudahan. Kami juga mungkin menyimpan dan memproses maklumat di sana. Walaupun undang-undang yang melindungi maklumat peribadi di negara-negara tersebut mungkin berbeza dengan undang-undang di mana anda tinggal, kami akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan privasi anda dilindungi. Dengan menggunakan laman web kami dan memberikan maklumat anda kepada kami, anda bersetuju untuk memindahkan data ke luar dari negara anda.

 

Maklumat Kanak-Kanak

Medklinn tidak dengan sengaja mengumpulkan maklumat daripada kanak-kanak dan tidak menyasarkan atau menujukan laman webnya kepada kanak-kanak.

 

Pautan ke laman-laman yang lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain seperti pengedar dan sekutu penjualan Medklinn, organisasi profesional dan kerajaan, dan penerbitan. Kami juga memautkan ke penyedia pihak ketiga yang menjadi mengadakan, menyelenggara dan mengendalikan kurikulum latihan dalam talian. Walaupun kami cuba memautkan hanya ke laman web yang berkongsi standard tinggi kami dan menghormati privasi, kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, keselamatan atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web lain.

 

Penguatkuasaan Pernyataan Privasi Ini

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai pernyataan ini atau pengendalian maklumat peribadi anda, sila Hubungi Kami. Kami akan segera mengatasi masalah anda dan berusaha untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan.

 

Perubahan kepada pernyataan privasi ini

Medklinn akan mengemas kini pernyataan privasi ini secara berkala. Apabila kami melakukannya, kami akan mengemaskini tarikh “kemas kini terakhir” di bahagian bawah pernyataan privasi. Kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk sebarang kemas kini terhadap penyataan privasi ini yang pada materialnya memperluas perkongsian atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara yang tidak dinyatakan dalam pernyataan privasi ini pada masa pengumpulan.

 

Kemaskini Terakhir November 2017