Polisi Waranti 3 Tahun untuk Penyelesaian Perniagaan

Terma-Terma dan Syarat-Syarat

 

Produk dijamin sepenuhnya terhadap kecacatan pembuatan dalam bahan dan/atau mutu kerja di bawah penggunaan operasi biasa. Tempoh dan syarat waranti kami adalah tertakluk kepada perkara berikut:-

 1. Tarikh permulaan tempoh jaminan bermula dari tarikh pembelian daripada Medklinn atau pengedar atau peniaga yang disahkan.
 2. Produk datang dengan waranti1 tahun. Untuk menikmati waranti 3 tahun, produk mesti diservis mengikut Jadual Penyelenggaraan seperti di Lampiran A.
 3. Mengemukakan bukti pembelian yang asal sebelum servis dan / atau pembaikan untuk tuntutan jaminan.
 4. Nombor siri produk mestilah sepadan dengan nombor siri yang didaftarkan di Pangkalan Data Jaminan Medklinn. Pelanggan, pengedar atau peniaga yang sah bertanggungjawab untuk memastikan produk yang dibeli didaftarkan di Medklinn.
 5. Jaminan akan terbatal jika nombor siri telah ditukar, diubah atau dikeluarkan.
 6. Produk tidak akan dipertanggungjawabkanatas kerosakan sampingan atau kerosakan berbangkit. Tidak ada jaminan tersirat atau kebolehdagangan, kesesuaian untuk penggunaan tertentu atau sifat lain selain yang dinyatakan dalam arahan atau manual pengguna.
 7. Sekiranya berlaku pembaikan atau penggantian, bergantungatas budibicarasama ada menggantikan atau membaiki sendiri bahagian yang rosak. Bahagian yang digantikan akanmenjadi milik Medklinn.
 8. Jaminan ini sah HANYA di negara di mana produk tersebut dibeli.
 9. Jaminan tidak meliputi perkara-perkara berikut:
  1. Selongsong produk, Modul Cerafusion, bahan habis pakai dan alat ganti yang berkurangan seiring dengan penggunaan;
  2. Perkhidmatan pembersihan umum;
  3. Kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, kilat, banjir, kelalaian, kemalangan dan bencana alam lain atau disebabkan oleh bertentangandari operasi dan pemasangan produk yang disyorkan;
  4. Kerosakan yang disebabkan oleh servis dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan, dan perubahan.
  5. Alat ganti yang digunakan bukan tulen dari Medklinn.
  6. Perkhidmatan diagnostik, alat ganti, servis yang dilakukandan pengangkutanakan dikenakan bayaran jika produk berkenaan tidak dilindungi dalam jaminan;
 10. Tidak ada kewajipan di bawah terma-termadan syarat-syaratjaminan iniuntuk menggantikan produk lengkap. Penggantianunit baharu adalah dikecualikan secara nyatadi bawah jaminan ini.

 

Lampiran A: Jadual Servis

 

Untuk meningkatkan jangka masaproduk dan untuk mengelakkan sebarang kerosakan atau gangguan pada penggunaan produk, adalah penting untuk melakukan servisproduk secara tetap seperti yang disyorkan dalam jadual di bawah. Untuk persekitaran dalaman yang sangat tercemar seperti kawasan merokok berat, tandas berbau dan keadaan bilik berkulat teruk, servisproduk tambahan akan diperlukan.

Sila rujuk Medklinn, pengedar atau pengedar sah untuk cadangan atau penjelasan yanglanjut.