Terma dan Syarat Pusat Servis

 

1. Sebarang kos penghantaran yang dikenakan untuk penghantaran produk yang rosak ke Pusat Servis Medklinn adalahtanggungjawab Pelanggan.

 

2. Tempoh servis sebenar akan berbeza-beza bergantung pada diagnostik, pembaikan, ketersediaan alat ganti, dan jumlah tempoh penghantaran. Medklinn akan berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan pembaikan depot dengan pantas dan akan memberi anda anggaran pada masaservis.

 

3. Medklinn tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan dalam servis produk yang di luar kawalan kita. Medklinn juga tidak akan
bertanggungjawab atas kehilangan pendapatan, masa atau kesulitan yang disebabkan oleh kelewatan yang di luar kawalan kami.

 

4. Medklinn berhak untuk mengenakan bayaran kepada Pelanggan atas permintaan mendesak untuk mempercepat prosesservis.

 

5. Medklinn tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan produk semasa transit ke Pusat Servis Medklinn.

 

6. Untuk tuntutanservisatau jaminan, Pelanggandiminta menyerahkan kad jaminan atau bukti pembelian ke Pusat Servis Medklinn untuk mengelakkan sebarang kelewatan proses. Medklinn berhak untuk menolak sebarang tuntutan servis / jaminan sekiranya Pelanggantidakmenyerahkan kad jaminan atau bukti pembelian.

 

7. Sekiranya Pelanggantidakmenyerahkan kad jaminan setelah membeli produk, Pelanggan HARUS menunjukkan bukti pembelian asli dan kad jaminan untuk pengesahan sebelum sebarang tuntutanservis/ jaminan diterima.

 

8. Sebarang servis yang dilakukan pada produk termasukgantianalat ganti baru tidak bermaksud bahawa tempoh jaminan produk dipanjangkan.

 

9. Sekiranya tempoh jaminan telah tamat, Pelanggan diharuskan membayar segala kos yang terlibatdalam servis / pembaikanproduk.

 

10. Sekiranya terdapat kos yang terlibat dalamservis / membaik pulihproduk, pembayaran harus dilakukan pada / sebelum pengambilan.

 

11. Produk dijamin untuk alat ganti dan tenaga kerja selama 90 hari setelah selesai pembaikan / servis, kecuali dinyatakan sebaliknya.